Kvalitetsledningssystem

Lindalens Hemtjänsts arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet
Lindalens arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Besöksadress: 

Harpsundsvägen 211 

124 59 Bandhagen

Tel: 08 - 187 185 eller 08 - 508 501 50