Optimal Hemtjänsts arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet
Optimal arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9

Kvalitetsledningssystem

Besöksadress: 

Långholmsgatan 30, 117 33 Stockholm

Harpsundsvägen 211, 124 59 Bandhagen

Tel: 08 - 187 185 eller 08 - 508 501 50