Kvalitetsledningssystem

Lindalens Hemtjänsts arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet
Lindalens arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9