Hemtjänst 

Optimal Hemtjänst Stockholm är inget av de stora bolagen; vi är en familjeliknande grupp som gärna vill hjälpa dig på ett personligt sätt. Du blir snart bekant med dem som kommer hem och hjälper dig eftersom det oftast är samma personer varje gång.

Vi är verksamma inom Stockholm Stad.

Språk: Svenska, persiska, arabiska, ryska, finska och serbiska.

Boendestöd

Optimal hemtjänst Stockholm bemöter dina behov med respekt och omsorg.

Insatserna utformas efter dina behov.

Din delaktighet är mycket viktigt i hela processen.

Ledsagning

Optimal hemtjänst Stockholm erbjuder ledsagning och avlösarservice på dina villkor med erfaren personal.

Kontinuitet är nyckelordet i vår verksamhet.

Tel: 08 - 187 185

Mobil: 070 444 14 15