Hemtjänst 

Lindalens Omsorg har personal med undersköterske- och psykiatrikompetens. Vi kan även erbjuda personal som pratar och förstår arabiska, engelska, estniska, finska, franska, lankesiska, polska, persiska, ryska, spanska och tyska.

Om vårt uppdrag hos dig kräver specifika omvårdnadsbehov anpassar vi personal och kompetens till detta. 

Bekanta ansikten som vet dina behov

Lindalens Omsorg bygger på kontaktmannaskap. Det betyder för din del att du möts av ett bekant ansikte som har kunskap om dina behov och specifika önskemål, i och med att vår personal arbetar i mindre grupper.

Boendestöd

Lindalens Omsorg bemöter dina behov med respekt och omsorg.

Insatserna utformas efter dina behov.

Din delaktighet är mycket viktigt i hela processen.

Ledsagning

Lindalens Omsorg erbjuder ledsagning och avlösarservice på dina villkor med erfaren personal.

Kontinuitet är nyckelordet i vår verksamhet.

Trygghet är viktigt

Hos oss har du en kontaktperson och en arbetsledare som ansvarar för att din hemtjänst är anpassad efter dina behov och önskemål. Du ska alltid ha en upplevelse av kontinuitet, närhet och trygghet. Vi begränsar i möjligaste mån antalet personer som deltar i din omvårdnad.

Du når oss alltid från kl 07.00 på morgonen till kl. 22.00 på kvällen, årets alla dagar.