Nyheter

Optimal Hemtjänst Stockholm AB har bytt namn från 1:a april 2021, numera heter vi

1A Lindalens Omsorg Stockholm AB.

                                                    Välkommen till vår nya hemsida:

                                                   www.lindalens.se


Vilka är vi?

 

1A Lindalens Omsorg AB började sin verksamhet 2013.

Verksamhetschef är Marika Råberg. Ansvarig för boendestöd och ledsagning är Sandy Gaby.

Bolaget är idag verksamt inom Stockholm Stad.

Ledningen har drygt 30 års erfarenhet av arbete inom vården varav många år inom äldrevården.

Vi jobbar efter vår värdegrund: värme, närvaro och flexibilitet – vilket i praktiken innebär att vi jobbar med glädje och empati, vi är med dig och är uppmärksamma på dina behov när vi är hos dig, och vi anpassar oss efter vad som är viktigt för dig i stunden under våra besök.

Se information om bolagets ekonomi och styrelse på

allabolag.se

Värme, närvaro och flexibilitet